Betalingsattest voor het ziekenfonds

Sinds dit jaar aanvaarden de meeste ziekenfondsen die een terugbetaling bieden voor lidgeld sportclubs een standaardformulier. Op vrijdagochtend 18 november 2016 hebben we vanuit onze ledenadministratie deze attesten in groep aangemaakt en via een automatische module naar u gemaild. Als er met het attest of met de automatische email iets verkeerd gelopen is, dan kan u contact nemen met Dries Moreels.